IČO: 64942520
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 9687
Sídlo: U Dvořiska 1733, 565 01 Choceň
Insolvenční správce: Ing. Lee Louda
Vodičkova 791/41
110 00 Praha, Nové Město
Telefon: +420 224 152 158
Email: lee.louda@louda-is.cz
Hlášení stavu letové nezpůsobilosti

Vážený zákazníku,

V souladu s požadavky ustanovení předpisů L 8/A (článek 2.12.3) a JAR 145 (článek 145.60) pro hlášení stavu letové nezpůsobilosti ve smyslu požadavků Poradního oběžníku PO/TI-L8/A.2.12.3, PO/TI-JAR 145-60, vydaného ÚCL ČR dne 20.9.2000, Vás žádáme o zasílání údajů stanovených v tomto oběžníku na přiloženém formuláři na adresu naší společnosti.

Vámi zasílané údaje přispějí ke zvýšení kvality a spolehlivosti našich výrobků.

Dále Vás žádáme o oznámení změny kontaktní adresy vlastníka či provozovatele letadla, jejíž znalost nám slouží jako podklad pro zasílání informací o letové způsobilosti našich letadel.

Bulletiny

Jsme držiteli typových osvědčení níže uvedených typů letadel. Vydáváme pro ně servisní a informační bulletiny.
L 40 Meta Sokol
VT-16 Orlík, VT-116 Orlík II
VSO 10 Gradient
Discus CS


Původní telefonické kontakty firmy SHVL již nejsou aktivní.
Email je přesměrován na IS.